פרשת שבוע

לחיות מהפרשה - פרשת פנחס - נישתברו הלוחות

מה בין מעשה פנחס לשבירת הלוחות? ואיך ניתן לשבח מעשים כל כך קשים?

לחיות מהפרשה - פרשת בלק - כוחה של מילה

איזה כוח יש באמת למילים? כמה צריך להזהר?

לחיות מהפרשה - פרשת חקת - אדם כי יחיה באהל

האם אדם באמת צריך להמית עצמו על התורה? או תורה או חיים? בואו נבין:

לחיות מהפרשה - פרשת קרח - שייך לכלל

מה היה הוויכוח בין אהרן הכהן למלאך המוות? על הסוד שמאחורי הקטורת:

לחיות מהפרשה - פרשת אמור - להזהיר גדולים על הקטנים

מי הם אותם ה"קטנים"? ולמה מתו תלמידיו של ר' עקיבא בלי שהוזהרו?

פרשת ויצא - הרב אראל סבתו

הרב יעקב כהן - פרשת וישלח - י"ג כסליו תשפ"ג

לחיות מהפרשה - פרשת בשלח - מי שמאמין לא מפחד?

האם מי שמאמין באמת לא צריך לפחד? מהו הבטחון בה'? "ויהי ידיו אמונה"

השפעה חברתית: הרב יצחק נריה

השפעה חברתית: הרב יצחק נריה