לחיות מהפרשה - פרשת חקת - אדם כי יחיה באהל

האם אדם באמת צריך להמית עצמו על התורה? או תורה או חיים? בואו נבין:

הרב נחום נריה - ברכת המצווה - ט"ו תמוז תשפ"ג

ברכות מצווה, ברכות שבח על מנהגו של עולם או ברכות על הפעולה

הרב יצחק נריה - טרחא דציבורא - ט"ו תמוז תשפ"ג

הרב יצחק נריה - חשיבות תפילה בציבור - ט תמוז תשפג