אבלות

שאזכה להתפלל - ט' אב - "שומרון קול תתן"

על המסורת העתיקה של קינון קינות בקהילות שונות בקצוות העולם, החל מהמקור ועד היום. וגם פירוש על הקינה "שומרון קול תתן":

לחיות מהפרשה - יז תמוז - המלך בשדה

בימי האבלות של בין המצרים יש לנו נטיה קצת "לעבוד על עצמנו" בענייני האבלות, צריך להזהר דלא לפספס את כל ההתחזקות שבאה מעצם האבלות: