חגים

פורים - גודל הישועה וגודל הטרגדיה - הרב נחום נריה - יום ה' ב' אדר תש"פ

רבות מדובר על גודל הישועה שנעשתה באמצעות אסתר, אך ישנה גם טרגדיה גדולה שמעצימה את הישועה.

שיעור גודל האתרוג

הרב נחום נריה ראש ישיבת תורה בציון - שיעור גודל האתרוג