חגים

שיעור גודל האתרוג

הרב נחום נריה ראש ישיבת תורה בציון - שיעור גודל האתרוג