אודות

צרו קשר

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

פרטי קשר

טלפון: 077-502-0870
פקס: 077-502-0890
הרב שמואל בן שלמה - אחראי שבושים: 054-834-4752
ה
רב יונתן ארנברג אחראי שבושים שיעור ב' ומעלה

רח' נצר ישי 2, אפרת, ת.ד. 6624
מהתחנה המרכזית בירושלים - קו 160