לחיות מהפרשה - פרשת פנחס - נישתברו הלוחות

מה בין מעשה פנחס לשבירת הלוחות? ואיך ניתן לשבח מעשים כל כך קשים?

הרב נחום נריה - ברכת המצווה - ט"ו תמוז תשפ"ג

ברכות מצווה, ברכות שבח על מנהגו של עולם או ברכות על הפעולה

הרב יצחק נריה - טרחא דציבורא - ט"ו תמוז תשפ"ג

הרב יצחק נריה - חשיבות תפילה בציבור - ט תמוז תשפג