לחיות מהפרשה - פרשת אמור - להזהיר גדולים על הקטנים

מי הם אותם ה"קטנים"? ולמה מתו תלמידיו של ר' עקיבא בלי שהוזהרו?

הרב נחום נריה - ברכת המצווה - ט"ו תמוז תשפ"ג

ברכות מצווה, ברכות שבח על מנהגו של עולם או ברכות על הפעולה

הרב יצחק נריה - טרחא דציבורא - ט"ו תמוז תשפ"ג

הרב יצחק נריה - חשיבות תפילה בציבור - ט תמוז תשפג