בחור יקר!

אנו מזמינים אותך להכיר את ישיבתנו, 'תורה בציון', ואת דרכה הלימודית.
בישיבה ישנם בחורים הלומדים במסגרת של ישיבה גבוהה, כאלו במסלול  הסדר, או כאלה הבאים ללמוד לתקופת זמן משמעותית עד לגיוסם. המשותף לכלום הוא הרצון בלימוד תורה ברצינות ובעמקות, בדיבוק חברים.

השבושי"ם חשים היטב את החום המיוחד של הישיבה, את הנעם של הבחורים, האברכים והרבנים ואת מתיקות הלימוד.

אנו מזמינים גם אותך, תלמיד שמינית יקר, לבוא ולהכיר את הישיבה.

אחראי שבו"שים: הרב יקיר שמש- 050-8571221,
                              יאיר קאהן - 050-3021616


בואו שמחה!

עקרון מנחה בגישה שלנו היא אהבת התורה.   מטרתו של הצוות החינוכי היא שלימוד התורה יעשה מתוך אהבה ושמחה ולא כמצוות אנשים מלומדה, אותה אהבת תורה מלווה את התלמידים ואת בוגרי הישיבה בהמשך חייהם.

 הגישה של תורה בציון היא שחיבור עמוק לארץ אבותינו מאיר באור יקרות את עולמו הפנימי של הלומד. פעמים אחדות בשנה יוצאים תלמידי הישיבה לסיורים וטיולים בארץ, ועל ידי כך הישיבה מנחילה לתלמידיה אהבה וחיבור לרגבי ארץ הקודש.

"ישראל, הקב"ה והתורה חד הם" (ספר הזוהר).  הישיבה מנחילה לתלמידיה אהבה וחיבור עמוק לכל יהודי באשר הוא בין אם על ראשו כיפה שחורה, סרוגה או כיפת שמיים.
אהבה זאת מקורה בהכרה שיש להביט בזולת אל הפנים והטוב שבו ולא אל החיצוניות.