לחיות מהפרשה - פרשת קרח - שייך לכלל

מה היה הוויכוח בין אהרן הכהן למלאך המוות? על הסוד שמאחורי הקטורת:

הרב נחום נריה - ברכת המצווה - ט"ו תמוז תשפ"ג

ברכות מצווה, ברכות שבח על מנהגו של עולם או ברכות על הפעולה

הרב יצחק נריה - טרחא דציבורא - ט"ו תמוז תשפ"ג

הרב יצחק נריה - חשיבות תפילה בציבור - ט תמוז תשפג