שבת

הרב נחום נריה - שיעור כללי - שבת - ברכת המצווה - ל שבט תשפג

השיעור הכללי השבועי מפי ראש הישיבה. והפעם, ברכת המצוות במצוות מחצית השקל ובהדלקת נרות שבת.

הרב נחום נריה - שיעור כללי - שבת - הייחוד של שבת - כג שבט תשפג

השיעור הכללי עם ראש הישיבה

הרב נחום נריה - שיעור כללי - שבת דחויה או הותרה בשביל פיקוח נפש? - ט"ז שבט תשפ"ג

שיעור כלי מפי ראש הישיבה. ממשיכים לעסוק בדיני פיקוח נפש בשבת

פיקוח נפש חלק ב

פיקוח נפש דוחה שבת, המקור ומשמעותו והאם יש הבדלים בין המקורות השונים חלק ב'

פיקוח נפש חלק א

פיקוח נפש דוחה שבת, המקור ומשמעותו והאם יש הבדלים בין המקורות השונים חלק א'

מלאת כותב ביד שמאל

שיעור כללי במסכת שבת

הרב אראל סבתו - הלכות תפילות שבת - סימן רסח

הלכות שבת - קידוש של שבת

שיעור חמישי בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

סעודות שבת - הרב אראל סבתו - ט"ז טבת תשפ"ג

ש

מסכת שבת - מלאכה שאינה צריכה לגופה - הרב נחום נריה - יא טבת

שיעור הכללי של ראש הישיבה - מסכת שבת

הלכות שבת - הדלקת נרות בשבת

שיעור רביעי בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

הלכות שבת - הכנות לשבת

שיעור שלישי בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

הלכות שבת - תוספת שבת

שיעור שני בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

הלכות שבת - מתנה לחלל שבת

שיעור ראשון בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

הלכות פסח במוצאי שבת - פסח תשפ"א

לבקשתכם, השבוע אחרוג ממנהגי ובמקום לעסוק בפרשת השבוע אעסוק בדיני פסח שחל במוצאי שבת קודש. מתי אוכלים בשבת? מה אוכלים לסעודה שלישית? איך עושי

מוקצה לחצי שבת: הרב נחום נריה

מוקצה לחצי שבת: הרב נחום נריה