שבת

הלכות שבת - הדלקת נרות בשבת

שיעור רביעי בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

הלכות שבת - הכנות לשבת

שיעור שלישי בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

הלכות שבת - תוספת שבת

שיעור שני בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

הלכות שבת - מתנה לחלל שבת

שיעור ראשון בסדרה העוסקת בהלכות שבת לאור מסכת שבת:

הלכות פסח במוצאי שבת - פסח תשפ"א

לבקשתכם, השבוע אחרוג ממנהגי ובמקום לעסוק בפרשת השבוע אעסוק בדיני פסח שחל במוצאי שבת קודש. מתי אוכלים בשבת? מה אוכלים לסעודה שלישית? איך עושי

מוקצה לחצי שבת: הרב נחום נריה

מוקצה לחצי שבת: הרב נחום נריה