שאזכה להתפלל - יג מידות רחמים

"אמר רב יהודה: ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם..." האמירה החשובה הזאת מדגישה את העוצמה והחשיבות בי"ג מידות הרחמים, מדוע התפילה הזו כ

לחיות מהפרשה - פרשת בהעלותך - ענווה מבית אבא

תורה עוברת רק בענווה. על ענוונותו של משה רבנו ושל הרב אדלשטיין זכר צדיק לברכה:

הרב נחום נריה - שיעור כללי - איסור ממוצא חפציך ודבר דבר

השיעור הכללי השבועי מפי ראש הישיבה.

הרב יצחק נריה - הלנת שכר