שאזכה להתפלל - יג מידות רחמים

"אמר רב יהודה: ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם..." האמירה החשובה הזאת מדגישה את העוצמה והחשיבות בי"ג מידות הרחמים, מדוע התפילה הזו כ

הרב נחום נריה - ברכת המצווה - ט"ו תמוז תשפ"ג

ברכות מצווה, ברכות שבח על מנהגו של עולם או ברכות על הפעולה

הרב יצחק נריה - טרחא דציבורא - ט"ו תמוז תשפ"ג

הרב יצחק נריה - חשיבות תפילה בציבור - ט תמוז תשפג