שאזכה להתפלל - על מה מתפללים ביום הדין?

ואולי השאלה היא בכלל מה זה דין? ומה זה מלך? מוזמנים לעבור יחד את הדרך וההכנה לתפילה שלמה יותר ביום הדין:

לחיות מהפרשה - פרשת בהעלותך - ענווה מבית אבא

תורה עוברת רק בענווה. על ענוונותו של משה רבנו ושל הרב אדלשטיין זכר צדיק לברכה:

הרב נחום נריה - שיעור כללי - איסור ממוצא חפציך ודבר דבר

השיעור הכללי השבועי מפי ראש הישיבה.

הרב יצחק נריה - הלנת שכר