שאזכה להתפלל - על מה מתפללים ביום הדין?

ואולי השאלה היא בכלל מה זה דין? ומה זה מלך? מוזמנים לעבור יחד את הדרך וההכנה לתפילה שלמה יותר ביום הדין:

הרב נחום נריה - ברכת המצווה - ט"ו תמוז תשפ"ג

ברכות מצווה, ברכות שבח על מנהגו של עולם או ברכות על הפעולה

הרב יצחק נריה - טרחא דציבורא - ט"ו תמוז תשפ"ג

הרב יצחק נריה - חשיבות תפילה בציבור - ט תמוז תשפג