לחיות מהפרשה - כי תצא - בין כי תצא לכי תצא

פרשתנו נותנת לנו את אחד המלצות החשובות ביותר ליהודי בימי התשובה:

הרב נחום נריה - ברכת המצווה - ט"ו תמוז תשפ"ג

ברכות מצווה, ברכות שבח על מנהגו של עולם או ברכות על הפעולה

הרב יצחק נריה - טרחא דציבורא - ט"ו תמוז תשפ"ג

הרב יצחק נריה - חשיבות תפילה בציבור - ט תמוז תשפג