לחיות מהפרשה - פרשת במדבר - כאילו ילדו

בימינו לצערנו אנו מוצאים את עצמינו דואגים ומתפללים שתלמידינו ישובו בשלום מהחזיתות השונות. רש"י כיוון לכך ופירש את הפירוש הנודע "כל המלמד את

לחיות מהפרשה - פרשת במדבר - כאילו ילדו

בימינו לצערנו אנו מוצאים את עצמינו דואגים ומתפללים שתלמידינו ישובו בשלום מהחזיתות השונות. רש"י כיוון לכך ופירש את הפירוש הנודע "כל המלמד את

לחיות מהפרשה - פרשת בחוקותי - ערבות של עם

מה פירוש "כל ישראל ערבים זה לזה"? האם אני ערב גם לחטאים של אחיי? ואם כן, האם עליי לגעור באדם שחוטא?

לחיות מהפרשה - תענית אסתר - תענית של שמחה

המעמד המיוחד והמוזר של תענית אסתר שולח את רבותינו לחיפוש מרתק אחר משמעות התענית: