לדוד ה' אורי וישעי - משפרים עמדה - שאזכה להתפלל

איך משפרים עמדה לקראת יום הדין? מוזמנים להטרף לדיון מרתק במזמור המוכר, בסתירות ובדקויות וביחד לעבור מלמלמל אותו באוטומט להבנה מה דוד המלך וח

הרב נחום נריה - ברכת המצווה - ט"ו תמוז תשפ"ג

ברכות מצווה, ברכות שבח על מנהגו של עולם או ברכות על הפעולה

הרב יצחק נריה - טרחא דציבורא - ט"ו תמוז תשפ"ג

הרב יצחק נריה - חשיבות תפילה בציבור - ט תמוז תשפג