לדוד ה' אורי וישעי - משפרים עמדה - שאזכה להתפלל

איך משפרים עמדה לקראת יום הדין? מוזמנים להטרף לדיון מרתק במזמור המוכר, בסתירות ובדקויות וביחד לעבור מלמלמל אותו באוטומט להבנה מה דוד המלך וח

לחיות מהפרשה - פרשת בהעלותך - ענווה מבית אבא

תורה עוברת רק בענווה. על ענוונותו של משה רבנו ושל הרב אדלשטיין זכר צדיק לברכה:

הרב נחום נריה - שיעור כללי - איסור ממוצא חפציך ודבר דבר

השיעור הכללי השבועי מפי ראש הישיבה.

הרב יצחק נריה - הלנת שכר