על אנטישמיות ופסגת נשיאי העולם בישראל לציון יום שחרור אושוויץ - הרב נחום נריה - יום ה' כ"ו טבת תש"פ

ראש הישיבה - הרב נחום נריה שליט"א, דיבר אל תלמידי הישיבה "תורה בציון" על האנטישמיות הגואה בעולם ועל מפגש נשיאי העולם בירושלים.

שיחה שבועית - חוזרים לישיבה

אחרי זמן רב שלא היינו בישיבה, זכיתי לעמוד שוב מול התלמידים. דיברנו השבוע על הערך בלימוד תורה ועל הזכות ללמוד גם מתוך קושי והגבלות.

מגילת אסתר - רצוי לרוב אחיו - הרב נחום נריה - ח' אדר תש"פ

דבר תורה קצר על אורחות החיים הנלמדות ממגילת אסתר

פורים - גודל הישועה וגודל הטרגדיה - הרב נחום נריה - יום ה' ב' אדר תש"פ

רבות מדובר על גודל הישועה שנעשתה באמצעות אסתר, אך ישנה גם טרגדיה גדולה שמעצימה את הישועה.